We stand with Ukraine

Nicepeople a pomoc Ukrajině

© U N H C R :C H R I S • M E L Z E R

Tento internetový obchod je součástí skupiny niceshops se sídlem v Rakousku.

My - niceshops rodina - jsme šokováni válkou na Ukrajině a utrpením, které způsobuje. Jsme mezinárodní tým. Našich přibližně 550 zaměstnanců pochází z 20 různých zemí. Někteří z nás mají na Ukrajině přátele a rodinu. Někteří z nás pocházejí z Polska a Slovenska, kde válka způsobila velké utrpení a kde mnoho uprchlíků z Ukrajiny naléhavě potřebuje péči.

I u nás, a to v krátkém okamžiku, vznikla potřeba být příkladem solidarity a pomoci. Díky nespočtu soukromých věcných darů, skvělé mentalitě "dát se do práce" a logistickému know-how jsme darovali naléhavě potřebné humanitární prostředky - zejména léky, hygienické potřeby, teplé oblečení a potraviny - pro lidi na Ukrajině a na útěku a samozřejmě k tomu zorganizovali dopravu.

 © V A L E R I O • M U S C E L L A | © U N H C R :E L I Z A B E T H • S T U A R T

U příležitosti Mezinárodního dne žen byla prodloužena zastřešující kampaň na získání finančních prostředků pro program UNHCR pro ženy na útěku, která byla naplánována ještě před začátkem války.

V organizaci a financování kamionů s humanitární pomocí, které jsou dopravovány na ukrajinskou hranici se Slovenskem, odkud jsou převzaty a dopraveny dále na Ukrajinu, nadále pokračujeme.

Společně s místní iniciativou Save Ukraine Graz a různými nevládními organizacemi spojujeme dary v naturáliích, abychom rychleji naplnili kamiony a mohli je nechat odvézt. Tímto způsobem chceme také ulevit soukromým dobrovolníkům, kteří se dříve často vydávali na dlouhou a namáhavou cestu k ukrajinským hranicím s naloženými auty.

Pomoc pokračuje

V nadcházejících dnech a týdnech budeme pokračovat ve sběru věcných darů a dopravíme je tam, kde jsou nejnaléhavěji potřeba. Válka nás znepokojuje, způsobuje v nás smutno a prázdno a zbavuje nás slov. V činnosti nám ale nezabrání! Jsme dojati tím, jak velká je ochota pomáhat, a jsme nesmírně vděční, že máme to štěstí pracovat pro společnost, která se hlásí ke společenské odpovědnosti a klade velký důraz na lidskost. Nyní nám nezbývá než doufat, že násilí a lidské utrpení brzy skončí.