Smart Aging se živinami značky Raab Vitalfood

Smart Aging se živinami značky Raab Vitalfood

Buďte fit!

Každý živý tvor na naší planetě stárne a postupně umírá. Délka života se značně liší a pohybuje se od několika hodin (u jepice - Ephemeroptera) až po 500 let (u Arktiky inslandské - Arctica islandica). Zdá se, že mořské sasanky (Actiniaria) vůbec nestárnou a Žralok grónský (Somniosus microcephalus) může dosáhnout věku až 400 let. Jiné organismy naopak umírají ihned po rozmnožení. Stárnutí je tak nepochybně paradoxem.

Co se děje, když stárneme?

Kromě vnějších znaků (šedivých vlasů, vrásek) se obvykle málo zamýšlíme nad tím, co se během stárnutí děje v našem těle a jak se mění mechanismy stárnutí. Obecně se má za to, že poškození buněk a tkání, tj. genů, již nelze s rostoucím věkem naprosto regenerovat. Podle Mark Planck Institut je proces stárnutí charakterizován devíti základními rysy:

  1. genomová nestabilita - genetická informace v buňce se patologicky mění;
  2. opotřebení telomer - zkrácení ochranných částí na konci chromozomů;
  3. epigenetické změny - změny chromozomů;
  4. ztráta proteostázy - narušená homeostáza bílkovin;
  5. zhoršený příjem živin;
  6. mitochondriální dysfunkce - onemocnění svalů;
  7. buněčná senescence - zablokování růstu buněk;
  8. vyčerpání kmenových buněk;
  9. změněná mezibuněčná komunikace.

Stárnutí jako proces evoluce

Tyto buněčné a molekulární změny během stárnutí nás činí nemocnějšími a zranitelnějšími. Proč se ale takový proces vyvíjí? Odpověď spočívá v evoluci. Naše životní prostředí se neustále mění a všechny živé organismy se těmto podmínkám přizpůsobují. V důsledku toho musí být lépe přizpůsobeným potomkům poskytnuto dostatečné množství zdrojů od rodičovské generace, aby mohli růst a dospět. Rodičovská generace uvolňuje prostor pro potomky a uvolňuje tyto zdroje.

Ve vědě se také zabýváme dvěma zásadními teoriemi stárnutí evolučních biologů Petera Medawara a George Williamse. Peter Medawar je považován za představitele "teorie akumulace mutací." Tvrdí, že nejvyšším cílem organismu je reprodukce. Poté již nemá žádný evoluční tlak, protože přežití je zajištěno. Teorie "antagonistické pleiotropie" George Williama se snaží ukázat, že některé geny, které jsou užitečné v mládí, jsou škodlivé ve stáří. Příroda nemůže tyto geny selektovat, což nakonec vede k zániku organismu.

Fit i ve vysokém věku

Přesto všechno lze proces stárnutí alespoň oddálit. Dostatečný pohyb, dostatek spánku, vyvážená strava a také omezení kalorií umožňují tělu regenerovat se. Naštěstí nikdy není pozdě změnit životní návyky. I v 60, 70 nebo 80 letech se může každodenní životní styl změnit. Výstup do schodů nebo upravený cvičební program dokáže poskytnout potřebný nový impuls. Navíc bychom si měli uvědomit, že v průběhu evoluce se tělo ještě nepřizpůsobilo hojnosti potravin v západním světě. Dalším přínosem mohou být správné živiny. Značka Raab Vitalfood nabízí řadu, která je ideální pro každodenní doplnění potřebných živin: OPC, resveratrol nebo dokonce spermidin. Vyzkoušejte je i Vy!